Ansök nu

Vi garanterar dig en konfidentiell och seriös kreditvärdering.

Ansök om lån nu
  • 1. Dina upplysningar
  • 2. Kvitto
  • 1/2: Dina upplysningar

Välj ditt lånebelopp

10000 :-

150000 :-

Välj löptid

12 mån

120 mån

Personnumret ska anges i formatet ÅÅMMDDXXXX.
Clearingnumret består normalt av fyra siffor.
Swedbank och Sparbankerna: Clearingnummer som börjar med 8 består av fem siffror. Utelämna bindestreck.

Nordea: För personkonto där kontonumret är detsamma som ditt personnummer är clearingnumret 3300.

Vanligast är att kontonumret består av sju siffror men det kan bestå av upp till tio siffror.
Nordea: Består av tio siffror när kontonumret är detsamma som ditt personnummer.

Handelsbanken: Består av nio siffror.

Swedbank och Sparbankerna: Kan bestå av sju eller tio siffror.
Tillsammans med min ansökan intygar jag att: Jag är 20 år fyllda och har ingen betalningsanmärkning, jag är inte registrerad i RKI, jag kan dokumentera min inkomst och jag är inte en politiskt utsatt person (PEP)